<

HASTA ve YAKINI PSİKOLOJİSİ

Herkes bedenle ilgilenirken

Hastalık kişinin varoluşunu tehdit altına alan veya sıkıntı verip günlük işlevselliğini olumsuz etkileyen çeşitli derecelerde zorlayıcı yaşantıdır. Biyo-psiko-sosyal bütün olan insanın her bir parçası diğeri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Psikolojimiz sağlığımızı ve ilişkilerimizi etkilediği gibi, sağlımız ve ilişkilerimizin de psikolojimiz üzerinde etkileri vardır.

Biri hasta olduğunda veya bir yakını hastalandığında özellikle de kritik önemde bir hastalıksa genellikle sadece bedenin tedavisine odaklanılmaktadır. Araştırmalar biyo-psiko-sosyal psikolojik açıdan çökkün hastaların bağışıklık sistemlerinin zayıfladığını göstermektedir. Hastanın bedeni hayatta tutulmaya çalışılırken onun bir beden değil bir kişi olduğu, sürecin psikolojik etkisinin kişi için bazen bedenindeki yaradan daha acıtıcı olduğu gözden kaçabilir. Örneğin, kaç kanser hastası bedensel tedavi alırken eş zamanlı olarak kanserin olumsuz psikolojik etkilerine karşı psiko sosyal onkoloji uzmanıyla görüşebilmektedir?

Bu eğitimde, bedeni hastalanmış bireylerin ve yakınlarının hastalık ve tıbbi tedaviler boyunca hangi psikolojik etkiler altında kaldıkları, süreç boyunca yaşananlarla bunların kendimizle ve etrafımızla iletişimimize yansımalarıyla ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitimin amacı, katılımcıların kişisel gelişimleri açısından kendi hastalık korkularıyla yüzleşmeleri, bilgilenmeleri, yakınlarına destek verirken daha bilinçli destekleyiciler olmaları; sağlık çalışanlarının ve psikolojik danışmanların birey yönlerine katkı yapmaya ilaveten hasta ve yakınlarının psikolojik durumlarına olumlu etki edecek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Sağlıklı, huzurlu bir hayat dileklerimle.