İŞLETME ve YÖNETİM

İşi doğru ve doğru işleri yönetmek, doğru ekipleri etkin yönetmekle mümkün

İşini iyi yapan uzman kişiden ekip liderliği ve daha da yukarıya büyük resmi gören, stratejik kararlar alan yönetim kademesine doğru ilerledikçe çalışılan sektörün ve yapılan işin bilgisine sahip olmak yetmemeye başlar. Bugüne gelmemizi sağlayan alışkanlıklar ve yetkinlikler buradan sonrasına gitmemizi sağlamaz.

Bu noktada, kendi işini iyi yapma ötesi işini iyi yapanları, ekibe ve kuruma uygun olanları seçmek, doğru işlere atamak, ekibi ortak amaçlar doğrultusunda harekete geçirebilmek, geliştirebilmek, diğerlerinin performansından yararlanabilmek gibi yetkinlikler gereklidir.

Değişimin baş döndürücü olduğu günümüzde yıllardır başarılı yönetici olmak bile yetmeyebilir. Başarılı yönetici olmayı sağlamış olan öğrenilen geçmiş ve yöntemler ile bugünün ihtiyacı arasındaki farkı analiz etmek, günün ve yarının gerektirdiği yönetim modellerini anlamak, kişisel yönetim tarzlarını fark etmek, bunun ekibe, kurum kültürüne, sonuçlara yansımasını görmek yönetimden sorumlu kişilerin kendilerini, ekiplerini ve kurumlarını daha verimli kılmalarında hayati önemdedir.

Bu yetkinliklerin edinilmesi, geliştirilmesi ve gözden geçirilmesinde aşağıdaki eğitimler katkı sağlayabilir.

Eğitim yönetimi
Etkin yönetici/lider
İşe alım ve yerleştirme (Mülakat Yetkinlikleri)
Kurum kültürü
Motivasyon yönetimi
Pencereler çalıştayı
Performans yönetimi ve değerlendirme görüşmesi