ÜNİVERSİTE / MESLEK SEÇİMİ DANIŞMANLIĞI

Hayatını kendini bilerek seç

İnsan hayatının en önemli dönüm noktalarından biri meslek seçimidir. Meslek ile iş aynı konuda olabileceği gibi insanlar meslekleri dışında işler de yapabilirler. Meslek edinmek için verilen eğitim süresinin hayatın en parlak yıllarına denk geldiği düşünülürse yapılacak iş ile ilgili bir meslek edinmek hem verimliliği artırmak hem de hayatımızın ana birimi zamanı doğru kullanmak adına isabetli olur.

Meslek lisesi/üniversite seçimleri, dış eğitimler ya da çıraklık ile meslek edinme aşamasındaki gençlerin kendilerini tanıma ve hayat deneyimleri böylesi önemli bir karar için yetersiz kalabilir. Bu durumda karar güvendikleri birkaç kişinin öğütlerine ve o dönemin popüler meslek/iş algısına kalmaktadır. Maalesef herkes isabetli görüşleri olan, derin bilgili yetişkinlere denk gelememektedir. Böyle olduğu düşünülen kişiler bile bazen kendi psikolojik ihtiyaçlarına, fark etmedikleri bilinçdışı etkenlere, kendilerinin eksik kalan amaç ve arzularına göre yönlendirme yapabilmektedirler.

Meslek seçimi arifesindeki kişiye, objektif, konu hakkında bilgi ve deneyim sahibi uzmanların, kişilik/yetenek/ilgi testleri ve çok boyutlu değerlendirmeyle ışık tutması bireyin uzun yıllar yürüyeceği yolunu çok daha net aydınlatabilir.

Bu seçim, şansa ve birkaç kişinin şahsi görüşüne bırakılmayacak kadar önemlidir.