KİŞİSEL FARKINDALIK ve GELİŞİM

Olduğumdan fazlası, olabileceğimin en iyisi

Herkes olabileceği en iyi kendisi olsa dünyada çok daha verimli ve güzel bir hayat olurdu. Hiç birimiz sadece kendimiz değiliz. Herkes birbirine bağlı yaşamakta dolayısıyla birbirine karşı sorumluluk taşımaktadır.

Kendini tanımak ve potansiyelini tam kullanmak bireysel varoluşumuza yakışan, bizimle yolları kesişmiş insanlara ve işe girerken anlaştığımız şartları karşılayan kurumlara karşı sorumluluğumuzdur. Kendini gerçekleştirme sorumluluğu kişinin anlamlı, mutlu, doyumlu hissetmesinin en önemli kaynağıdır. Hiçbir dış motivatör veya madde alımı varoluşunu gerçekleştirme doyumunun yerini tutamaz.

Kendini daha iyi tanıma, potansiyelini en üst seviyede işe ve hayata aktarma yolculuğuna aşağıdaki eğitimler rehberlik edebilir. Kendimi tanıyorum, hayatımı yönetiyorum demek için
Başarıyı inşa etmek
Başarının kişiliği
Benden başlayan etkileşim
Covid - 19 sürecinde psikolojik sağlamlık, işe odaklanma ve motivasyon
Duygusal zeka
İçsel motivasyon
İnovasyon : Fark yarat, parmak ısırt
İş Güvenliği Psikolojisi : İnsanlar bilerek niçin riskli davranır?
İş-özel hayat dengesi ve kaliteli yaşamak
İşte Verimlilik
Kendini tanımanın başarıya etkisi
Kriz dönemlerinde psikolojik sağlamlık ve işe motive olabilme
Olumlu düşünce
Özgüven
Proaktif kişilik
Profesyonellik ve kişisel etkililik
Psikoloji ve Mizah
Stres yönetimi
Zaman yönetimi ve etkin planlama