PANDEMİDE PSİKOLOJİ ALANINDA UZAKTAN ÖĞRENME İÇERİKLERİ

PANDEMİDE MOTİVASYON, ODAKLANMA, EKİP

• Değişik dönemler ve değişim
• Pandemi sosyolojisinde inkar tepkileri ve sonuçları
• Pandemi haberleri takibi
• Alarm tepkisi
• Pandemi dönemindeki stres algımızın yakın dönem önceki streslerimizden farkı
• Uyum sağlamak
• Pandemi döneminde sık görülen düşünsel hataların duygu ve davranışlarımıza yansıması
• “Tüm dünya can derdinde ben nasıl işe motive olup, odaklanabilirim ki?”
• İç enerjimizi emen kara deliklere kapılmadan odaklanma engellerini aşmak
• Krizden fırsat çıkarmak
• Pandemide ekipler
• Kendimizi yönetmede kolay, kısa ve etkili öneriler

KAYGI YÖNETİMİ - I
• Kaygı, korku nedir?
• Korku tepkileri
• Sağlıklı kaygı tepkileri
• Kaygının kendisi kaygının nesnesini geçince
• Daha fazla kaygılananlar kimler?
• Sağlıklı insan tanımının üç temeli
• Çözüm Odaklı Başetme, Duygu Odaklı Başetme

KAYGI YÖNETİMİ - II
• Sağlıklı insanın üç temel dayanağına yönelik iyileştirici yaklaşımlar
• Derin terapilere girmeden herkesin kendi iç düzenlemesini yapabileceği, her yerde kişisel uygulanabilecek, kısa, kolay bir o kadar da etkin teknikler
• Kişisel teknikler yetmez “biz olmak”

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK
• Mizaç, Karakter, Kişilik
• Psikolojik Sağlamlık ; Psikolojik Esneklik/Dayanıklılık
• Kimler daha esnek/dayanıklı ve sağlamdır ?
• Kriz durumlarında bu özelliklerin etkisi
• Nasıl geliştirilebilir?
• Travma sonrası büyüme

KRİZ DÖNEMİNDE İŞE ODAKLANABİLME / MOTİVASYON
• “Dünya kaynıyor, millet can derdinde” İşe odaklanmak kolay mı?
• Kontol odağı
• Motivasyon kaynaklarımız
• Duygusal zeka
• Marmara 1999 depremi sonrasından bir motivasyon anısı
• Bireysel motivasyonu kolaylaştırıcı ekip ve kurum etkisi

AİLE İÇİ İLİŞKİLER (I MODÜL veya I ve II MODÜL)
• “Karantinada boşanmalar arttı”, “Kadına şiddet arttı” vb. karantina etkileri
• Aile içi roller, ilişki kültürü, etkileşim dinamikleri
• Çatışma yönetiminde sorunu büyüten yaklaşımlardan olumlu ilişki yönetimine
• Kriz günlerinden aileyi, ilişkileri güçlendirerek çıkmak

ÇOCUKLARLA KRİZ İLETİŞİMİ
• COVID – 19 ve hayatımıza etkilerinin çocuklara gelişim dönemlerine göre aktarılması
• Kaygı yatıştıran, psikolojik sağlığı koruyan, psikolojik esneklik/dayanıklılığı destekleyen ebeveyn tutum ve iletişimi
• Çocukların varlığında çiftler arası ilişki ve iletişim

AİLEDE HASTA VARSA – HASTA YAKINI PSİKOLOJİSİ
• Hasta psikolojisinde hastanın tepkileri, yakınlarının tepkileri
• Hasta psikolojisinde beş evre
• Kişinin hastalığına özgü psikolojik tepkiler
• COVID -19’a özel hastalık psikolojisi yorumlanması
• Çocuklara durum nasıl anlatılır?

HASTA VEFATINDA YAS PSİKOLOJİSİ
• Genel olarak yas tepkileri
• Yas evreleri • COVID – 19 ‘dan vefata özel yas yorumlaması
• Çocuklara ölüm haberini vermek, açıklamak

SAĞLIK PERSONELLERİ İÇİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
• Sağlık hizmeti verenlerin meslek kimliğinin arkasındaki kişiselliği
• Sağlık alanını seçme motivasyonu
• Varoluş anlamını bulmak • Mesleğe has riskler, gerekli özellikler, yertkinlikler
• Sağlık çalışanlarının işlerinin aile, arkadaş gibi sosyal çevresiyle etkileşimi
• Psikolojik sağlamlık içeriğinin sağlık alanına özgü yorumlanarak sunulması